92 views
 owned this note
# Властивості документа [ToC] ## YAML YAML — формат серіалізаціі даних, схожий на мови розмітки. Він допомогає вказати властивості документа. Метадані записуються на початку документа та відокремлюються зверху та знизу трьома дефісами `---`. Спочатку вказується назва команди, двокрапка, а потім значення. ## Опис + `title` — назва документа; + `description` — опис; + `tags` — теги. Перераховуються через кому. Приклад: ```! --- title: Кузня контенту description: Опис можливостей платформи tags: можливості, функції, створення контенту --- ``` Є ще один спосіб додати теги до документа. Для цього використайте конструкцію ``###### tags: `перший тег`,`другий тег`, ...``. Завдяки тегам можна сортувати документи в історії перегляду у вкладці «вибрати теги». ## Google + `robots` — вимкнення відображення документа під час пошукових запитів. Можна встановити 2 значення: `noindex` та `nofollow`; + `GA` — Google-аналітика. Вкажіть ідентифікатор (ID) аккаунту. Приклад: ```! --- robots: noindex, nofollow GA: UA-12345667-8 --- ``` ## Текст + `langs` — мова. Назва вказується за стандартом ISO 639-1. Скористайтеся списком за [посиланням](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes); + `dir` — напрям тексту. Можна застосувати `ltr` (зліва направо) та `rtl` (справа наліво); + `breaks` — 2 пробіли у тексті. `true` — дозволено, `false` — заборонено. Приклад: ```! --- langs: uk dir: ltr breaks: true --- ``` ## Інше + `image` — посилання на зображення; + `type` — тип відображення документа у редакторі. Можна застосувати `slide` — у вигляді презентації; + `slideOptions` — окремий пункт налаштувань на reveal.js. Щоб переглянути можливі параметри, перейдіть за [посиланням](https://github.com/hakimel/reveal.js/#configuration) та натисніть «read the documentation». Приклад: ```! --- image: https://www.fonstola.ru/large/201708/271056.jpg type: slide slideOptions: transition: fade theme: white --- ```