512 views
--- tags: ВЕЗН --- # Серія вебінарів «Удосконалення методів дистанційного навчання в умовах карантину» Для завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, відповідальних за персональні навчальні системи на кафедрі, науково-педагогічного персоналу ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовження серії вебінарів «Дистанційне навчання в умовах карантину: удосконалення методів та академічна доброчесність». **5, 12 лютого 2021, 11.00-12.00** **Спікер:** - Роман Яценко, керівник відділу електронних засобів навчання, к.е.н., доц. ## Питання, що обговорювались під час вебінарів ### 1. Онлайн-сервіс *Mentimeter* для забезпечення інтерактивної взаємодії під час дистанційного навчання. {%youtube cyiqSEeSl7g %} ### 2. Створення інтерактивних завдань *H5P*, вбудованих до сайту ПНС. {%youtube G4n--_7xbSU %} ### 3. Знайомство з уніфікованою платформою створення освітнього контенту «*Кузня контенту*». {%youtube OeN72n2U3vk %} ## Форма для додаткових запитань до керівників структурних підрозділів університету https://forms.gle/eH416x6btMi2yTJMA --- Створено в [Кузні контенту](https://content.hneu.edu.ua)